Co je to dům s nulovou spotřebou energie?

Našli jste si krásný pozemek, na kterém chcete postavit svůj vysněný dům? O pomoc požádejte firmu ORCAN GROUP s.r.o., která vám s výstavbou určitě pomůže. Zejména, pokud se bude jednat o dřevostavby nebo o domy s nulovou spotřebou energie. Zatímco u dřevostaveb je jasné, co si pod pojmem představit, otázkou stále zůstává, co je to dům s nulovou spotřebou energie. S tímto pojmem se totiž nesetkáváme dlouze, nýbrž velmi krátce.

Nízkoenergetický dům rovná se dům s nulovou spotřebou energie

Dalo by se říct, že nízkoenergetický dům a dům s nulovou spotřebou energie jsou jedna a tentýž stavba. Letošní platná legislativa jenom pozměnila název nízkoenergetického domu. Toto označení na přelomu roku přestalo platit, a naopak vešlo v platnost označení “dům s nulovou spotřebou energie”. V souvislosti se změnou názvu stavby, která spotřebovává minimální množství energií, se nabízí otázka, jestli se změnilo i něco jiného než název stavby čili jestli se nízkoenergetický dům a dům s nulovou spotřebou ještě v něčem liší.

Vše zůstává při starém, jen hodnocení je přísnější

Dalo by se říct, že naprosto všechno zůstalo při starém, jenom hodnocení je daleko přísnější. Za domy s nulovou spotřebou energie lze nyní označit domy, které spotřebují ročně méně než 50 kWh/m2. Aby se postavený dům mohl stát domem s nulovou spotřebou energie, musí se využívat obnovitelné zdroje energie, taktéž by se měly zvýšit parametry stavebních prvků a dále by se také mohla zvýšit účinnost technických systémů. Pokud uvažujete nad stavbou domu s nulovou spotřebou energie, nemusíte se obávat toho, že se jedná o něco drahého. Například na zdroje energie je možné získat dotaci, jež se může dotknout až padesáti procent jejich uznatelných způsobilých nákladů. Do zdrojů energie patří například tepelné čerpadlo nebo například fotovoltaická elektrárna, která se stává zejména v posledních měsících hitem díky snižující se ceně.

Publikováno: 29. 06. 2020

Kategorie: Stavba a rekonstrukce

Autor: Ivana Vlčková