Největší domácí katastrofy, které mohou otočit váš život vzhůru nohama

Můj dům, můj hrad, říká se. Ale i ta nejimpozantnější tvrz má své slabiny a může lehnout popelem, a to nejen příslovečně. Pokud si o svém bydlení myslíte, že je nedotknutelné, dokážeme vám opak. Neberte to špatně, alespoň si dáte větší pozor a minimalizujete hrozící rizika.

​Požár

Oheň je neúprosný živel, který se nezastaví téměř před ničím. Otázkou je, jestli je horší, když k požáru dojde v době, kdy uvnitř není ani noha – a nikdo nemůže urychleně zavolat hasiče, anebo v době, kdy je minimálně jeden člen domácnosti doma… Pro všechny případy si pořiďte detektor kouře a hasicí přístroj. Od věci nejsou ani protipožární dveře a nátěry.

​Povodeň

Historie ukázala, že bychom se neměli bát jen plamenů. Velký respekt si zaslouží také voda. Když se vylije z rozvodněných toků, katastrofa na sebe nenechá dlouho čekat. Záplava může postihnout prakticky jakoukoliv stavbu, dokonce i dům na kopci. A jak se před povodní chránit? Existují speciální protipovodňové systémy, které vodu udrží venku, případně ji vpustí dovnitř, aby nedošlo ke vztlaku. Pokud u vás takové stavební úpravy nejsou na pořadu dne, sjednejte si kvalitní pojištění.

​Dřevokazný hmyz

Některé hrozby nejsou dlouho vidět, ale v konečném důsledku pak budete řešit mnohem větší škody. Hladoví červotoči mohou provrtat nábytek, podlahu – a třeba i konstrukci domu. Záleží na tom, kolik času jim na jejich nekalé rejdy poskytnete. Jedinou možností, jak se proti dřevokaznému hmyzu bránit, je preventivní ochrana dřeva formou kvalitní impregnace.

A co si počít, když jste na prevenci zapomněli a červotoči již vzali vaši domácnost útokem? Možností, jak se nechtěného spolubydlícího zbavit, je více. Zdaleka nejjistější je kontaktovat odborníky, kteří použijí mikrovlnné záření či jinou efektivní metodu dle rozsahu napadení.