Největší domácí katastrofy, které mohou otočit váš život vzhůru nohama

Můj dům, můj hrad, říká se. Ale i ta nejimpozantnější tvrz má své slabiny a může lehnout popelem, a to nejen příslovečně. Pokud si o svém bydlení myslíte, že je nedotknutelné, dokážeme vám opak. Neberte to špatně, alespoň si dáte větší pozor a minimalizujete hrozící rizika.

​Požár

Oheň je neúprosný živel, který se nezastaví téměř před ničím. Otázkou je, jestli je horší, když k požáru dojde v době, kdy uvnitř není ani noha – a nikdo nemůže urychleně zavolat hasiče, anebo v době, kdy je minimálně jeden člen domácnosti doma… Pro všechny případy si pořiďte detektor kouře a hasicí přístroj. Od věci nejsou ani protipožární dveře a nátěry.

​Povodeň

Historie ukázala, že bychom se neměli bát jen plamenů. Velký respekt si zaslouží také voda. Když se vylije z rozvodněných toků, katastrofa na sebe nenechá dlouho čekat. Záplava může postihnout prakticky jakoukoliv stavbu, dokonce i dům na kopci. A jak se před povodní chránit? Existují speciální protipovodňové systémy, které vodu udrží venku, případně ji vpustí dovnitř, aby nedošlo ke vztlaku. Pokud u vás takové stavební úpravy nejsou na pořadu dne, sjednejte si kvalitní pojištění.

​Dřevokazný hmyz

Některé hrozby nejsou dlouho vidět, ale v konečném důsledku pak budete řešit mnohem větší škody. Hladoví červotoči mohou provrtat nábytek, podlahu – a třeba i konstrukci domu. Záleží na tom, kolik času jim na jejich nekalé rejdy poskytnete. Jedinou možností, jak se proti dřevokaznému hmyzu bránit, je preventivní ochrana dřeva formou kvalitní impregnace.

A co si počít, když jste na prevenci zapomněli a červotoči již vzali vaši domácnost útokem? Možností, jak se nechtěného spolubydlícího zbavit, je více. Zdaleka nejjistější je kontaktovat odborníky, kteří použijí mikrovlnné záření či jinou efektivní metodu dle rozsahu napadení.

Publikováno: 25. 09. 2021

Kategorie: Ostatní

Autor: Ivana Vlčková